Mikro på skogsjakt...


SJCH FINJCH NORDUCH INTUCH NORDV-03 Mikro  2000 - 2011
 M
ikro var en hund som behärskade alla fältslag, han var mycket lättförd & lydig. En trevlig hund såväl hemma som på jakt. Han rapporterade redan som unghund, och klarar av fågel även under mycket svåra förhållanden. Mikro har premierat sig på alla underlag, på vårfjäll, höstfjäll, fält samt på skogsprov. Han har gått till pris på jaktprov i Norge, Sverige och Finland. Han var dessutom en utomordentligt duktig eftersökshund, på såväl trafikskadat som påskjutet vilt.

Mikro tilldelades 2010 det Finska Bruksavelspriset i guld, för sina avkommors fina resultat på jaktprov och utställningar. 2011 fick han även det Svenska Bruksavelspriset, det kan inte vara många hundar som har fått bruksavelspriset i två länder.
 

Resultat/Jaktprov
3 Ekl fält
1 Voi (ekl) fjäll (81p), Finland    FJCH
1 Ekl fjäll    SJCH
2 Ekl fjäll
Bästa elithund Ladies Trial 2003
2 Ekl skog (fältbetyg 7)
1 Ekl fjäll
2 Voi (ekl) fjäll (79p), Finland
3 Avo (ökl) fjäll (59p), Finland
2 Avo (ökl) skog, Finland
3 Akl fjäll, Norge
2 Ökl skog
2 Ökl fjäll
VP bästa fälthund Ökl, Pirtivuopio 2003
VP bästa spårhund Ökl, Leipojärvi 2003
1 Ökl fjäll (betyg 9)
1 Ökl fjäll
Resultat/Utställning
Ck BIR BIS-1  SVK Kiruna 2009
Ck BIR-veteran  SKK Piteå 2009
Ck BIR BIS-3 BIS-1 veteran  SVK Kiruna 2008
Ck BIM  BIS-1 veteran  SVK Gällivare 2008
Ck BIR-veteran BIS-2 veteran  SKK Gällivare 2008
Ck  BIR BIS-1 SVK  SVK Kiruna 2007
1 Hp Bis-1 Avelsgrupp  SKK Piteå 2005
Ck BIR BIS-2, 1:a Hp Bis-1 Avelsgrupp  SVK Gällivare 2005
Ck Cacib BIR BIS-2  SVK Gällivare 2005
Ck Cacib BIR BIG-2  SKL Rovaniemi 2004
Ck BIM  SVK:s Riksutställning Ånnaboda 2004
Ck BIM Nordv-03  SKK Sthlm     NORDV-03
Ck BIR BIS-1  SVK Umeå 2003
Ck Cacib BIR BIG-2  SKK Piteå 2003     INTUCH
Ck Cacib BIR BIG-1 SKK Gällivare 2003
Cert BIR BIG-1  SKL Rovaniemi 2003     FINUCH & NORDUCH
Cert Cacib BIM  NKK Narvik 2003     NUCH
Cert BIR BIS-1  SVK Kalix     SUCH
Cert Cacib BIR BIG-2  SKK Gällivare 2002
Cert BIM  SVK Gällivare 2002
Övrigt:
Mentalbeskriven i SVK och SBK
Godkänd HP i Anlagksklass Viltspårprov
Pris på alla fyra underlag på jaktprov (vårfjäll, höstfjäll, skog, fält)
Har gått till pris på jaktprov i Sverige, Norge och Finland

Stamtavla:
SUCH King Njord's T Zorro Rauhreif Vom Hege-Haus
Lundars Za-Za
Tolva INTUCH J NORDUCH
Cäby's Belsebub
Jill
LP 1 Laiva SJCH SUCH
Patastigens Ak Akilles
Rypeheia's Kompis
INTUCH NORDUCH SJCH
Azka
Skimmelns Eska SJCH SUCH
Kubens Elit
SUCH
Mon-Ami Av Dahlwinn